Bảng cân đối kế toán của FED là gì? Nó quan trọng thế nào?

admin00987

Crypto

Nếu Chính sách tiền tệ là công cụ mà FED sử dụng để đạt được mục tiêu tối đa hóa việc làm, bình ổn giá cả và lãi suất hợp lý trong dài hạn, thì Bảng cân đối kế toán chính là cơ sở để FED thực hiện mục tiêu đảm bảo sự ổn định cho hệ thống tài chính của quốc gia. FED có quyền quyết định loại tài sản mà họ nắm giữ và điều chỉnh việc mở rộng hoặc thu hẹp các loại tài sản này để hỗ trợ hoặc kiềm chế nền kinh tế của họ.

Sự thay đổi trong Bảng cân đối kế toán của FED không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp và người dân tại Mỹ, mà nó còn có tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ. Do đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của những nhà đầu tư và nhà giao dịch trên các thị trường này.

Trong chuyên mục này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Bảng cân đối kế toán của FED, cách mà FED tác động đến công cụ này để điều hành nền kinh tế và tầm quan trọng của nó đối với nhà đầu tư và nhà giao dịch trên các thị trường tài chính.

Xem thêm bài viết : Phương pháp SMC là gì? có phải là phương pháp tốt không?

Bảng cân đối kế toán của FED là gì?

Bảng cân đối kế toán của FED, còn được gọi là The Federal Reserve’s balance sheet trong tiếng Anh, là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tài sản và nợ phải trả của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Tương tự như bất kỳ bảng kế toán nào của các doanh nghiệp, Bảng cân đối kế toán của FED là một phần trong Bản phát hành thống kê H.4.1, được công bố hàng tuần vào chiều Thứ Năm khoảng 4:30 chiều theo giờ Mỹ.

Bản phát hành thống kê H.4.1 của FED, có tên gọi là “Các yếu tố ảnh hưởng đến số dư dự trữ của các tổ chức lưu ký và Tuyên bố điều kiện của các ngân hàng dự trữ liên bang”, bao gồm Bảng cân đối kế toán của từng Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Bảng cân đối hợp nhất cho tất cả 12 Ngân hàng Dự trữ. Ngoài ra, bản phát hành còn chứa một tuyên bố liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến số dư dự trữ của các tổ chức lưu ký và một số bảng khác trình bày thông tin về tài sản, nợ và cam kết của các Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

Bảng cân đối kế toán của FED chứa rất nhiều thông tin quan trọng về quy mô và phạm vi hoạt động của FED. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường nghiên cứu cẩn thận biểu đồ và thay đổi trong Bảng cân đối kế toán của FED để hiểu rõ hơn về các chi tiết quan trọng liên quan đến chính sách tiền tệ. Trong những năm gần đây, việc triển khai các biện pháp mới để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đã làm tăng tính phức tạp của Bảng cân đối kế toán và gây được sự quan tâm đáng kể từ công chúng đối với công cụ này.

Theo dữ liệu tính đến ngày 17/04/2023, tổng tài sản của FED là 8,593,263 tỷ USD.

FED phải trả tài sản gì?

Dưới đây là một cách để viết lại đoạn văn trên mà không có sự trùng lặp:

Tài sản của FED bao gồm mọi thứ mà họ nắm giữ và mua vào. Các tài sản này được mua thông qua nguồn tiền không giới hạn của FED. Tuy nhiên, quy mô của Bảng cân đối kế toán của FED bị hạn chế bởi sự sẵn có của các tài sản đủ điều kiện để mua và các hạn chế khác như chính trị và chính sách kinh tế.

Các tài sản mà FED nắm giữ bao gồm trái phiếu kho bạc, chứng khoán cho đại lý vay qua đêm, chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, các khoản cho vay chiết khấu đối với tổ chức nhận tiền gửi, tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn đã hợp nhất vào bảng cân đối kế toán, ngoại tệ liên quan đến các thỏa thuận tiền tệ với các ngân hàng trung ương khác và các loại tài sản khác.

Trong số các tài sản này, chứng khoán kho bạc và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp chiếm tỷ trọng lớn nhất trên Bảng cân đối kế toán của FED.

Nợ phải trả của FED bao gồm tiền tệ trong lưu thông và các khoản nợ khác như các thỏa thuận mua lại đảo ngược và khoản tiền gửi của các tổ chức lưu ký. Các khoản nợ này chiếm một phần quan trọng trong tổng số nợ phải trả của FED.

Chú ý trong Bản phát hành thống kê H.4.1

Bản phát hành thống kê H.4.1 của FED bao gồm nhiều bảng, trong đó Bảng cân đối kế toán chỉ là một phần. Tuy nhiên, có ba bảng trong bản phát hành này là Bảng 1, Bảng 1.A và Bảng 5 được quan tâm và phân tích nhiều nhất.

Bảng 1 về “Các yếu tố ảnh hưởng đến số dư dự trữ của các tổ chức lưu ký” cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố tác động đến số dư dự trữ và cấp độ dự trữ của các tổ chức lưu ký tại FED. Đây là thông tin quan trọng để hiểu tác động của hoạt động thị trường mở lên Bảng cân đối kế toán và nền kinh tế.

Bảng 1.A về “Mục ghi nhớ” không ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và nợ phải trả của FED, nhưng nó liên quan đến vai trò quan trọng của FED đối với nền kinh tế. Bảng này cung cấp thông tin về chứng khoán được FED cho vay và giám sát việc nắm giữ chứng khoán thay mặt cho các tổ chức quốc tế và trong nước. Những dữ liệu này được phân tích để đánh giá nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán và trái phiếu Hoa Kỳ, từ đó có thể dự đoán xu hướng biến động của thị trường chứng khoán.

Bảng 5 là Bảng cân đối kế toán của FED, gồm hai trang. Trang đầu tiên trình bày tài sản mà FED nắm giữ, trong khi trang thứ hai trình bày các khoản nợ của FED. Đây là bảng chính của Bản phát hành thống kê H.4.1 và cung cấp thông tin chi tiết về tài sản và nợ của FED.

Tóm lại, Bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng trong Bản phát hành thống kê H.4.1 của FED, nhưng còn có những bảng khác như Bảng 1, Bảng 1.A và Bảng 5 cũng cung cấp thông tin quan trọng và được quan tâm nhiều bởi những nhà quyết định chính sách và giới đầu tư.

Bảng cân đối kế toán của FED như thế nào?

Những biện pháp mở rộng Bảng cân đối kế toán của FED đã gây ra nhiều tranh cãi trong thực tế. Mặc dù những nỗ lực này nhằm hỗ trợ giảm bớt vấn đề thanh khoản của các ngân hàng, nhưng có những người cho rằng việc can thiệp này đã làm biến dạng các nguyên tắc của thị trường tự do. Sự can thiệp của FED và Chính phủ có thể gây ra những hệ quả tiêu cực trong cả ngắn hạn và dài hạn đối với thị trường tài chính. Các vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu và thảo luận trong ngành.

Theo Kenneth Kuttner, giáo sư kinh tế tại Đại học Williams, những biện pháp mở rộng Bảng cân đối kế toán của FED đã thay đổi cách công chúng nhìn nhận về tình hình tài chính của FED. Trước đây, công chúng quan tâm nhiều đến Bảng cân đối kế toán của FED, nhưng sau khi thực hiện QE, sự quan tâm này đã giảm đi. Kuttner cũng cho rằng việc xem xét Bảng cân đối kế toán của FED trở nên nhàm chán hơn trước đây.

Tóm lại, việc mở rộng Bảng cân đối kế toán của FED thông qua các biện pháp nới lỏng định lượng đã gây ra tranh cãi. Mặc dù những biện pháp này nhằm hỗ trợ giảm bớt vấn đề thanh khoản của ngân hàng, nhưng có những người cho rằng việc can thiệp này đã bóp méo các nguyên tắc của thị trường tự do. Sự can thiệp của FED và Chính phủ có thể gây ra những hệ quả tiêu cực trong cả ngắn hạn và dài hạn đối với thị trường tài chính.

Lời kết

Bảng cân đối kế toán của FED là một công cụ quan trọng được sử dụng để đưa ra quyết định chính sách tài chính và kinh tế. Nó có tầm quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và cũng ảnh hưởng đến người tiêu dùng và nhà đầu tư trên thị trường tài chính Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư và nhà giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế như thị trường ngoại hối (forex), việc xem và đọc dữ liệu từ Bảng cân đối kế toán của FED hoặc Bản phát hành thống kê H.4.1 không được coi là quan trọng như các dữ liệu kinh tế khác như lạm phát, quyết định lãi suất hay dữ liệu việc làm từ Bản tin Nonfarm. Mặc dù các biến đổi trong Bảng cân đối kế toán có thể tác động đến giá trị đồng USD và từ đó ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường, nhưng nhà đầu tư và nhà giao dịch thường quan tâm nhiều hơn đến các dữ liệu kinh tế có tác động trực tiếp đến thị trường tài chính mà họ tham gia.

Viết một bình luận

Vinancoin Trang chuyên cung cấp thông tin về tài chính forex crypto coin

Chuyên Mục Chính

Tin Tức

Liên Hệ

Company Name

Address