Carry trade là gì? cách giao dịch chênh lệch lãi

admin00987

Uncategorized

Trong thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng, phân tích kỹ thuật thường là một phương pháp phổ biến để tìm kiếm cơ hội giao dịch và đạt lợi nhuận. Tuy nhiên, phân tích cơ bản cũng đóng vai trò quan trọng và tạo ra nhiều chiến lược hiệu quả, nếu được áp dụng đúng cách. Một trong số đó là chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất, còn được gọi là carry trade.

Carry trade là một chiến lược giao dịch mà nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền. Người giao dịch mua một đồng tiền có lãi suất thấp và đồng thời bán một đồng tiền có lãi suất cao hơn. Nguyên tắc cơ bản của carry trade là nhà giao dịch sẽ nhận được lợi suất hàng ngày từ việc giữ một vị thế có lợi suất cao hơn.

Xem thêm bài viết : Chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường ngoại hối?

Carry trade là gì?

Carry trade là một chiến lược giao dịch dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong một cặp tỷ giá. Mỗi quốc gia có chính sách kinh tế khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về lãi suất giữa các đồng tiền, và đây là cơ sở hình thành cho chiến lược carry trade.

Ví dụ, nếu bạn muốn mua cặp tiền tệ EUR/USD, bạn sẽ bán đồng USD để mua đồng EUR theo tỷ giá của cặp tiền này trên thị trường. Để thực hiện giao dịch này, bạn có thể mượn một số USD từ ngân hàng để mua đồng EUR. Bạn sẽ phải vay USD tại một ngân hàng, chẳng hạn ngân hàng Mỹ, và sau đó sử dụng số tiền này để mua EUR. Tiếp theo, bạn có thể gửi số tiền EUR này vào một ngân hàng châu Âu.

Khi vay USD tại ngân hàng Mỹ, bạn sẽ phải trả lãi suất cho khoản vay này. Tuy nhiên, khi gửi EUR vào ngân hàng châu Âu, bạn sẽ nhận được lãi suất cho khoản tiền EUR đó. Nếu lãi suất tại ngân hàng Mỹ là 1% trong khi ngân hàng châu Âu đặt lãi suất là 5%, bạn có thể tận dụng sự chênh lệch này để kiếm lợi nhuận.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng 10.000 USD để mua đồng EUR, bạn sẽ nhận được lãi suất 4% của 10.000 USD, tương đương với 400 USD lợi nhuận. Đây là do sự chênh lệch lãi suất giữa hai ngân hàng đã tạo ra lợi nhuận cho bạn. Đây chính là carry trade hay chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất.

Tuy nhiên, carry trade cũng có rủi ro. Biến động tỷ giá hoặc thay đổi trong chính sách tiền tệ có thể dẫn đến mất mát lớn. Do đó, việc quản lý rủi ro và nắm vững các yếu tố cơ bản là rất quan trọng khi thực hiện carry trade.

Carry trade trong forex được thực hiện như thế nào?

Carry trade là một chiến lược giao dịch trong thị trường ngoại hối (forex) dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền. Nguyên tắc của carry trade là mua đồng tiền có lãi suất cao hơn và bán đồng tiền có lãi suất thấp hơn để tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch này.

Ví dụ, giả sử lãi suất của đồng tiền A là 6% và lãi suất của đồng tiền B là 2%. Ta có thể thực hiện carry trade bằng cách mua đồng tiền A và bán đồng tiền B. Để thực hiện giao dịch này, ta có thể sử dụng đòn bẩy (leverage) trong forex để tăng khối lượng giao dịch.

Với đòn bẩy, ta chỉ cần có một phần nhỏ vốn để mở một vị thế lớn trên thị trường. Ví dụ, nếu ta sử dụng đòn bẩy 1:100, ta chỉ cần có 1% giá trị của vị thế để mở một lệnh. Điều này có nghĩa là nếu tỷ giá trên thị trường là 1.11500, để mua 100,000 đơn vị của đồng tiền A (ví dụ EUR), ta chỉ cần có 1,115 USD (1% của giá trị vị thế).

Tiếp theo, ta sẽ nhận lãi suất từ đồng tiền A và trả lãi suất cho đồng tiền B. Trong ví dụ trên, ta sẽ nhận lãi suất 6% trên 100,000 đơn vị của đồng tiền A, tương đương với 6,000 đơn vị. Đồng thời, ta sẽ phải trả lãi suất 2% cho đồng tiền B trên số tiền mà ta mượn để mở vị thế, tức là 2% của 1,115 USD, tương đương với 22.3 USD.

Nếu sau một thời gian, tỷ giá giữa các đồng tiền không thay đổi, ta có thể đóng vị thế và thu lợi nhuận. Trong ví dụ trên, ta đã nhận được 6,000 đơn vị của đồng tiền A và đã trả 22.3 USD cho đồng tiền B. Với tỷ giá 1.11500, ta có thể quy đổi 6,000 đơn vị của đồng tiền A thành 6,690 USD. Từ đó, ta trừ đi số tiền đã trả cho đồng tiền B, tức là 6,690 USD – 22.3 USD = 6,667.7 USD. Vì ta chỉ cần sử dụng 1,115 USD để mở vị thế, lợi nhuận thu được là 6,667.7 USD – 1,115 USD = 5,552.7 USD.

Với chiến lược carry trade và sử dụng đòn bẩy, ta đã kiếm được lợi nhuận 5,552.7 USD, tương đương với tỷ suất lợi nhuận 402% trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng carry trade cũng mang theo rủi ro, và việc sử dụng đòn bẩy cần được thực hiện cẩn thận để tránh mất lợi nhuận hoặc gánh nặng tài chính không mong muốn.

Khi nào chiến lược carry trade có hiệu quả?

Khi áp dụng chiến lược carry trade trong thị trường ngoại hối, bạn mua hoặc bán một cặp tiền tệ để tận dụng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, việc giao dịch này có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ, phụ thuộc vào sự chênh lệch giá của cặp tiền tệ đó. Điều này cũng áp dụng cho giao dịch CFDs trong thị trường ngoại hối.

Trong ví dụ trước, nếu sau một năm, cặp tiền tệ EUR/USD giảm mạnh, lệnh giao dịch của bạn sẽ ghi nhận lỗ. Mặc dù chiến lược carry trade có thể mang lại lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, nhưng lỗ từ chênh lệch giá không thể được bù đắp. Tuy ngược lại, nếu cặp tiền tệ EUR/USD tăng giá, đây sẽ là tình huống lý tưởng. Lệnh mua của bạn sẽ đem lại lợi nhuận và chiến lược carry trade cũng thu được lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất.

Tuy nhiên, không phải lúc nào giao dịch chênh lệch lãi suất hay carry trade cũng hiệu quả và khả thi, dù luôn tồn tại sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền. Để chiến lược này mang lại lợi nhuận, hai điều kiện sau cần được đáp ứng: sự chênh lệch giá giữa cặp tiền tệ và chênh lệch lãi suất phải đủ lớn, và chiến lược carry trade phải phù hợp với xu hướng thị trường.

Điều kiện thứ nhất là quan trọng để thực hiện carry trade. Điều kiện thứ hai yêu cầu bạn phải dự đoán được xu hướng thị trường để xác định điểm mua hoặc bán cặp tiền tệ. Tuy nhiên, để chiến lược này đạt hiệu quả, bạn cần phải đưa ra đánh giá chính xác về việc thị trường tăng hay giảm trong tương lai.

Một ví dụ thực tế về carry trade trong thị trường ngoại hối xảy ra vào ngày 5/6/2014. Khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) quyết định cắt giảm lãi suất tái cấp vốn từ 0.25% xuống còn 0.15%, trong khi các quốc gia khác vẫn duy trì lãi suất không đổi, như Úc và Mỹ. Lãi suất ở Hoa Kỳ vẫn là 0.25%. Chính sách này của ECB tạo điều kiện thuận lợi cho carry trade.

ECB trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên áp dụng lãi suất chủ chốt âm bằng cách cắt giảm lãi suất tiền gửi dự trữ của ngân hàng xuống -0.1%. Đồng EUR mất giá do nhiều yếu tố khác. Chênh lệch lãi suất giữa EUR và USD cùng với xu hướng mất giá của đồng EUR tạo điều kiện thuận lợi cho carry trade.

Rất nhiều nhà giao dịch đã bán cặp tiền tệ EUR/USDđể tận dụng chênh lệch lãi suất và lợi nhuận từ sự giảm giá của đồng EUR. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, carry trade không phải lúc nào cũng hiệu quả và có thể mang lại rủi ro.

Mối quan hệ giữa chiến lược carry trade và phí qua đêm

Swap, hay còn được gọi là phí qua đêm, là một khoản phí được tính dựa trên chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền của một cặp tỷ giá. Để xem swap của một cặp tỷ giá, bạn có thể kích chuột phải vào cặp tỷ giá đó trên khung Market Watch và chọn Specification.

Swap long là phí swap được tính cho lệnh Mua (Buy), trong khi swap short là phí swap được tính cho lệnh Bán (Sell). Một swap dương có nghĩa là trader sẽ nhận được chênh lệch lãi suất, trong khi swap âm đòi hỏi trader phải trả phí chênh lệch lãi suất.

Khi áp dụng chiến lược carry trade, bạn cần chọn các cặp tỷ giá có swap dương. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đặt lệnh Bán (Sell) trên cặp tiền đó. Nếu dự đoán của bạn về hướng giá đúng (giá sẽ giảm), carry trade có thể được thực hiện. Tuy nhiên, nếu dự đoán của bạn không phù hợp, thì không nên thực hiện chiến lược carry trade.

Phí swap càng cao thì chênh lệch lãi suất càng lớn, đặc biệt trên các cặp tiền ngoại tệ như USD/MXN hay USD/TRY. Việc chọn cặp tiền có phí swap cao có thể mang lại lợi nhuận hơn, tùy thuộc vào chiến lược và sự phù hợp với dự đoán của bạn.

Rủi ro khi giao dịch chênh lệch lãi suất 

Khi thực hiện giao dịch chênh lệch lãi suất trên thị trường ngoại hối (forex), tồn tại hai nguồn lợi nhuận và rủi ro. Lợi nhuận đến từ chênh lệch lãi suất và chênh lệch giá. Tuy nhiên, cũng có rủi ro liên quan đến cả hai nguồn này.

Rủi ro chênh lệch lãi suất phát sinh khi xác định sai hướng giao dịch. Ví dụ, nếu lãi suất của đồng tiền EUR cao hơn đồng USD, nhưng bạn đặt lệnh bán cho cặp tiền này, bạn đang đối mặt với rủi ro này. Điều này thường xảy ra khi không nhận được thông tin chính xác hoặc phân tích sai. Kỹ năng phân tích cơ bản là quan trọng để đánh giá lãi suất và yếu tố kinh tế liên quan như lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp. Nắm vững thông tin này giúp tránh sai lệch đánh giá lãi suất.

Để giảm rủi ro này, hãy nghiên cứu kỹ về nền kinh tế của các đồng tiền quan tâm và phát triển kỹ năng phân tích cơ bản. Đồng thời, theo dõi thường xuyên phí swap trên các cặp tiền để tận dụng cơ hội carry trade tốt.

Rủi ro chênh lệch giá phụ thuộc vào dự đoán sai hướng đi của thị trường và quản lý vốn không tốt. Để giảm rủi ro này, cần đầu tư vào kiến thức và rèn kỹ năng giao dịch. Quản lý vốn là yếu tố quan trọng, và một công cụ hữu ích là đặt stop loss cho mọi giao dịch. Điều này giúp bảo vệ tài khoản khỏi tổn thất lớn trước khi thu được lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất.

Những lưu ý khi giao dịch chênh lệch lãi suất bao gồm:

  1. Chiến lược carry trade hiệu quả trong dài hạn, vì chỉ khi giữ lệnh qua đêm mới có chênh lệch lãi suất. Do đó, cần kỹ năng phân tích giá trên khung thời gian lớn như D1, W1 hoặc MN1 để thực hiện chiến lược này.
  2. Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Phân tích cơ bản giúp đánh giá lãi suất và giá trị đồng tiền, trong khi phân tích kỹ thuật trên khung thời gian lớn giúp dự đoán xu hướng giá dài hạn.
  3. Chọn cặp tiền có chênh lệch lãi suất cao để tận dụng cơ hội carry trade. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cặp tiền này thường có phí giao dịch spread lớn và biến động giá phức tạp hơn so với các cặp tiền chính.
  4. Carry trade không chỉ dành cho tổ chức và quỹ đầu tư, mà cả nhà giao dịch cá nhân cũng có thể thực hiện nếu có cơ hội giao dịch tốt. Tuy nhiên, những rủi ro và thách thức vẫn tồn tại. Giao dịch chênh lệch lãi suất trên thị trường ngoại hối là một hình thức giao dịch phức tạp và đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên sâu.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng thị trường ngoại hối là một thị trường có tính biến động cao và khó đoán trước. Các yếu tố kinh tế, chính trị, và sự biến động tỷ giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch chênh lệch lãi suất. Do đó, nắm bắt thông tin thị trường và theo dõi tin tức kinh tế là rất quan trọng.

Cuối cùng, giao dịch chênh lệch lãi suất cũng có thể phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của nhà giao dịch. Cần luôn duy trì sự kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc và có kế hoạch giao dịch rõ ràng để tránh các quyết định đột xuất và không chủ động.

Tóm lại, giao dịch chênh lệch lãi suất trên thị trường ngoại hối có thể đem lại lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với các rủi ro. Để thành công trong giao dịch này, cần có kiến thức sâu rộng về phân tích cơ bản và kỹ thuật, nắm bắt thông tin thị trường, quản lý rủi ro và duy trì tâm lý giao dịch ổn định.

Viết một bình luận

Vinancoin Trang chuyên cung cấp thông tin về tài chính forex crypto coin

Chuyên Mục Chính

Tin Tức

Liên Hệ

Company Name

Address