Margin Level là gì? Cách tính Margin level

admin00987

Crypto

Margin Level là một thuật ngữ quan trọng trong giao dịch forex và liên quan đến hai sự kiện quan trọng khác là Margin Call và Stop Out. Tuy nhiên, có rất nhiều trader không quan tâm đến Margin Level, dẫn đến tình trạng tài khoản thường xuyên gặp vấn đề.

Margin Level là tỷ lệ giữa số tiền trong tài khoản và tổng giá trị của các vị thế mở. Nó được tính bằng cách chia số tiền trong tài khoản cho Margin Used (số tiền đã sử dụng để mở các vị thế). Kết quả được nhân với 100 để biểu thị dưới dạng phần trăm.

Margin Level có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở và duy trì các vị thế trong tài khoản. Nếu Margin Level giảm xuống một mức quá thấp, ví dụ như dưới mức yêu cầu của sàn giao dịch, Margin Call sẽ xảy ra. Điều này đòi hỏi trader phải nạp thêm tiền vào tài khoản để duy trì các vị thế hiện có.

Nếu Margin Level tiếp tục giảm và đạt đến mức Stop Out của sàn giao dịch, các vị thế sẽ bị đóng tự động để bảo vệ tài khoản khỏi số nợ lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến mất mát vốn đáng kể và kết thúc giao dịch của trader.

Vì vậy, quan tâm và theo dõi Margin Level là rất quan trọng để đảm bảo an toàn tài khoản và tránh các vấn đề như Margin Call và Stop Out. Việc quản lý vốn và sử dụng Margin Level một cách cẩn thận là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch hiệu quả.

Xem thêm bài viết : Phương pháp SMC là gì? có phải là phương pháp tốt không?

Margin Level và mức ký quỹ là gì?

Margin Level hoặc mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm giữa vốn chủ sở hữu và ký quỹ đã sử dụng. Trong giao dịch forex, Margin Level là một chỉ số quan trọng để đo lường khả năng tài khoản chịu đựng. Nó cho biết liệu tài khoản giao dịch có đang ở mức an toàn, cho phép thực hiện các lệnh mới, hay đang ở trạng thái đáng báo động, không thể thực hiện thêm bất kỳ giao dịch mới nào trừ khi trader nạp thêm vốn hoặc đóng bớt các vị thế hiện tại.

Margin Level càng cao, tức là vốn chủ sở hữu còn nhiều so với ký quỹ đã sử dụng, tài khoản càng an toàn và có khả năng giao dịch mở rộng. Tuy nhiên, khi Margin Level giảm xuống một mức đáng báo động, ví dụ như gần đạt đến mức yêu cầu của sàn giao dịch, trader sẽ phải xem xét tái cấu trúc vốn hoặc đóng bớt vị thế để đảm bảo tài khoản không bị Margin Call hoặc Stop Out.

Do đó, việc theo dõi Margin Level là rất quan trọng để đảm bảo an toàn tài khoản và quản lý rủi ro. Trader cần cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng ký quỹ và hạn chế mở quá nhiều vị thế để tránh rơi vào tình trạng Margin Call và Stop Out, gây mất mát vốn không mong muốn.

Margin Level được tính toán sao?

Trong thực tế, các phần mềm giao dịch forex như MT4, MT5 hoặc cTrader tự động tính toán và hiển thị giá trị Margin Level trong thông tin tài khoản, giúp trader dễ dàng theo dõi. Tuy nhiên, để hiểu rõ ý nghĩa của Margin Level, trader cần nắm vững các khái niệm liên quan.

Margin Level, hay mức ký quỹ, được tính bằng công thức: Margin Level = (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) * 100%. Công thức này phụ thuộc vào hai thành phần chính là Equity (vốn chủ sở hữu) và Used Margin (ký quỹ đã sử dụng).

Balance (số dư tài khoản) là số tiền hiện có trong tài khoản, không tính đến lợi nhuận hoặc thua lỗ của các vị thế đang mở. Nó thay đổi khi trader nạp tiền ban đầu hoặc khi các vị thế bị đóng lại.

Floating P/L (lợi nhuận/thua lỗ thả nổi) là lợi nhuận hoặc thua lỗ của các vị thế đang mở. Nó chỉ trở thành lợi nhuận/thua lỗ chính thức khi các vị thế được đóng lại.

Equity (vốn chủ sở hữu) là số dư tức thời của tài khoản, phụ thuộc vào lợi nhuận/thua lỗ của các vị thế đang mở. Equity được tính bằng công thức: Equity = Balance +/- Floating P/L. Khi Floating P/L = 0, tức là không có vị thế đang mở hoặc giá không thay đổi so với lúc khớp lệnh, thì Equity = Balance.

Used Margin (ký quỹ đã sử dụng) là tổng ký quỹ của các vị thế đang mở.

Free Margin (ký quỹ tự do) cho biết số ký quỹ còn dư trong tài khoản, cho phép trader mở thêm vị thế mới. Nếu Free Margin = 0, tài khoản không còn đủ ký quỹ để mở vị thế mới. Free Margin được tính bằng công thức: Free Margin = Equity – Used Margin.

Margin Level = (Equity / Used Margin) * 100%.

Việc hiểu và theo dõi Margin Level giúp trader đảm bảo an toàn tài khoản và quản lý rủi ro hiệu quả trong giao dịch forex.

Các thuật ngữ và ý nghĩa Margin Level

Margin Level của tài khoản giao dịch của trader biến động liên tục do sự thay đổi của Equity và Used Margin. Khi có lệnh đang chạy, Equity sẽ thay đổi do Floating P/L thay đổi. Nếu lợi nhuận đang tăng, tức là Floating P/L dương, thì Equity tăng, Used Margin không đổi, dẫn đến tăng Margin Level và Free Margin. Điều này cho phép trader thực hiện các lệnh mới. Ngược lại, nếu lỗ đang tăng, tức là Floating P/L âm, thì Equity giảm, Used Margin không đổi, dẫn đến giảm Margin Level và Free Margin. Trong trường hợp này, khả năng tiếp cận khối lượng giao dịch lớn cũng giảm dần.

Margin Level cũng phụ thuộc vào sự thay đổi của Used Margin. Used Margin sẽ thay đổi trong hai trường hợp: khi trader đặt thêm lệnh mới (Used Margin tăng) và khi trader đóng bớt lệnh đang chạy (Used Margin giảm).

Ngoài ra, việc nạp thêm tiền vào tài khoản làm tăng Balance, từ đó tăng Equity và Margin Level.

Khi Equity giảm xuống và bằng với Used Margin, Margin Level đạt 100% và Free Margin bằng 0. Trong trường hợp này, tài khoản không thể mở thêm lệnh mới.

Khi Margin Level < 100% và Free Margin < 0, không chỉ không thể đặt thêm lệnh mới mà lệnh hiện tại cũng đang gánh chịu thua lỗ lớn, tài khoản đang ở trạng thái đáng báo động.

Nếu Margin Level tiếp tục giảm đến một tỷ lệ cụ thể, hai sự kiện Margin Call và Stop Out sẽ xảy ra. Chi tiết về hai thuật ngữ này sẽ được trình bày ở phần cuối của bài viết.

Ví dụ 

Ví dụ: Giả sử tài khoản của bạn không có bất kỳ lệnh giao dịch nào đang chạy và các thông số ban đầu của tài khoản là như sau:

 • Balance = 200$
 • Equity = 200$
 • Free Margin = 200$

Bạn quyết định thực hiện một lệnh Mua (Buy) với khối lượng (lots) là 0.02 trên cặp tiền tệ EUR/USD và tỷ giá khớp lệnh là 1.23350. Với tỷ lệ đòn bẩy là 1:200 và không có phí giao dịch, giá trị của lệnh này sẽ là 2,000 EUR * 1.23350 = 2,467 USD. Tuy nhiên, chỉ cần một phần nhỏ của tổng giá trị này được sử dụng làm margin, cụ thể là 0.02 * 100,000 EUR * 1.23350 = 2,467 USD * 0.02 = 49.34 USD.

Trường hợp 1: Floating P/L = 0
Giả sử giá thị trường không thay đổi kể từ khi khớp lệnh. Các thông số của tài khoản sẽ thay đổi như sau:

 • Balance = 200$
 • Equity = Balance = 200$
 • Used Margin = Margin của lệnh vừa mở = 49.34$
 • Free Margin = Equity – Used Margin = 200 – 49.34 = 150.66$
 • Margin Level = (Equity/Used Margin) * 100% = (200/49.34) * 100% = 404.8%

Vì Margin Level vẫn lớn hơn 100% và đang rất cao, tài khoản của bạn đang ở trạng thái an toàn và bạn có thể thực hiện thêm giao dịch mới.

Trường hợp 2: Floating P/L > 0
Giả sử giá thị trường tăng lên như dự đoán và tỷ giá EUR/USD hiện tại là 1.24700, tăng 135 pips. Lợi nhuận chưa thực hiện (Floating P/L) sẽ là 0.02 * 135 * 10 = 27$. Các thông số của tài khoản sẽ thay đổi thành:

 • Balance = 200$
 • Equity = Balance + Floating P/L = 200 + 27 = 227$
 • Used Margin = 49.34$
 • Free Margin = Equity – Used Margin = 227 – 49.34 = 177.66$
 • Margin Level = (227/49.34) * 100% = 459.82%

Với Margin Level đang tăng và Free Margin tăng lên, tài khoản của bạn vẫn đang ở trạng thái an toàn và bạn có thể đặt thêm lệnh mới.

Trường hợp 3: Floating P/L < 0
Giả sử giá thị trường đi ngược hướng dự đoán và tỷ giá EUR/USD hiện tại là 1.20030, giảm 332 pips. Lỗ chưa thực hiện (Floating P/L) sẽ là – (0.02 * 332 * 10) = -66.4$. Các thông số của tài khoản sẽ thay đổi như sau:

 • Balance = 200$
 • Equity = 200 – 66.4 = 133.6$
 • Used Margin = 49.34$
 • Free Margin = Equity – Used Margin = 133.6 – 49.34 = 84.26$
 • Margin Level = (133.6/49.34) * 100% = 270.73%

Dù Margin Level và Free Margin đều giảm, Margin Level vẫn lớn hơn 100%, cho thấy tài khoản của bạn vẫn có khả năng mở thêm vị thế mới.

Mức ký quỹ ảnh hưởng đến giao dịch trader thế nao?

Trong trường hợp Margin Level giảm xuống dưới 100%, tài khoản sẽ gửi cảnh báo Margin Call cho trader. Tỷ lệ Margin Call Level thường được đặt bởi từng sàn giao dịch và có thể là 80%, 100%, hoặc 60%. Khi Margin Call xảy ra, trader cần tác động vào tài khoản để tăng Margin Level và Free Margin nếu muốn thực hiện thêm lệnh mới.

Có hai cách mà trader có thể tác động vào tài khoản để tăng Margin Level:

Cách 1: Nạp thêm tiền vào tài khoản. Khi Balance tăng, Equity, Margin Level, và Free Margin cũng sẽ tăng lên.

Cách 2: Đóng bớt lệnh đang chạy. Khi Used Margin giảm, Margin Level và Free Margin cũng sẽ tăng.

Nếu trader không can thiệp vào tài khoản và thị trường tiếp tục di chuyển bất lợi, Margin Level sẽ giảm và Floating P/L càng âm. Khi Margin Level tiếp tục giảm xuống dưới mức Stop Out Level (thường là 50%), sàn giao dịch sẽ đóng các lệnh của trader theo thứ tự từ khối lượng giao dịch giảm dần. Nếu Margin Level không tăng lên trên mức Stop Out Level, sàn có thể đóng tất cả các lệnh lại, và đây là tình huống tồi tệ nhất.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi Margin Level chạm đến Margin Call Level, việc tiến đến Stop Out Level rất nhanh, và trader có thể không kịp thực hiện biện pháp để cứu tài khoản. Vì vậy, việc tránh Margin Call là cách tốt nhất để tránh Stop Out và bảo vệ tài khoản của trader.

Kết luận

Hiểu ý nghĩa và tính toán các đại lượng trong giao dịch forex là rất quan trọng, đặc biệt là Margin Level, vì nó liên quan chặt chẽ đến Margin Call và Stop Out, những sự kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài khoản giao dịch mà không ai muốn xảy ra. Nắm vững Margin Level sẽ giúp trader quản lý rủi ro, phân bổ vốn và quản lý lệnh một cách hợp lý. Điều này đảm bảo rằng dù thị trường diễn biến không thuận lợi, Margin Level vẫn đạt mức an toàn.

Chúc các bạn thành công trong giao dịch forex.

Viết một bình luận

Vinancoin Trang chuyên cung cấp thông tin về tài chính forex crypto coin

Chuyên Mục Chính

Tin Tức

Liên Hệ

Company Name

Address