Cơ cấu tổ chức FED. Tại sao FED có quyền tăng lãi suất?

admin00987

Crypto

Cơ cấu tổ chức FED

Thời điểm Hiến Pháp Mỹ được ban hành vào năm 1789, 10 người cha lập quốc đã đồng ý xây dựng một hệ thống chính trị Tam quyền với sự phân lập hoàn toàn giữa ba cơ quan quan trọng: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Tinh thần này cũng được áp dụng cho việc thành lập Ngân hàng Trung ương (FED) sau này.

Alexander Hamilton, Bộ Trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ, cũng là một thành viên thuộc gia tộc Rothschild, đã đề xuất kế hoạch thành lập Ngân hàng Trung ương và được Tổng thống Washington phê duyệt vào năm 1791. Tuy nhiên, không nên dựa vào những tin đồn rằng FED là sân sau của gia tộc Rothschild. Nếu ai muốn tìm hiểu về gia tộc này, có thể tham khảo cuốn “Chiến tranh Tiền tệ”.

Một yếu tố quan trọng của kế hoạch thành lập FED là tạo ra một ngân hàng Trung ương độc lập. Điều này được minh chứng khi xảy ra cuộc khủng hoảng Knickerbocker và sụp đổ của các ngân hàng Mỹ vào năm 1907. Do đó, vào năm 1913, FED chính thức ra đời với cơ cấu độc lập, không sợ bất kỳ ai, kể cả Tổng thống Mỹ.

Cơ quan quan trọng nhất trong FED là Hội đồng Thống đốc, gồm 7 thành viên do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê duyệt. Chủ tịch và Phó Chủ tịch có nhiệm kỳ 4 năm và có thể được bầu lại. Cựu Chủ tịch William McChesney Martin, Jr. là người giữ chức vụ này lâu nhất, gần 19 năm.

Các thành viên khác của Hội đồng Thống đốc có nhiệm kỳ 14 năm mà không thể gia hạn. Trong trường hợp một thành viên bị gián đoạn do tuổi già hoặc sức yếu, thành viên thay thế sẽ hoàn thành phần còn lại 8 năm. Nhiệm kỳ của Hội đồng Thống đốc luôn kết thúc vào ngày 31/1 của năm chẵn.

FED có 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FRB), với FRB có đông dân nhất là 108 thành viên. Hội đồng Thống đốc có nhiệm vụ bầu 36 thống đốc, trong đó có 12 chủ tịch đứng đầu và 24 thống đốc cấp dưới của 12 FRB.

Mặc dù một FRB có thể có từ 1 đến 3 chi nhánh, không nhất thiết phải có 2 chi nhánh. Nếu FRB chỉ có 1 chi nhánh, sẽ có 1 chủ tịch và 1 đệ mà thôi. Tuy nhiên, theo Luật Dự trữ Liên bang, mỗi FRB phải có 9 người, vì vậy FRB nào chưa đủ thành viên sẽ được bầu thêm để đạt đủ 9 người. 72 thành viên này được chọn từ khoảng 5000 chi nhánh phía dưới.

Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bao gồm 12 thành viên, trong đó có 8 người cố định là Thời điểm Hiến Pháp Mỹ được ban hành vào năm 1789, 10 người cha lập quốc đã đồng ý xây dựng một hệ thống chính trị Tam quyền với sự phân lập hoàn toàn giữa ba cơ quan quan trọng: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Tinh thần này cũng được áp dụng cho việc thành lập Ngân hàng Trung ương (FED) sau này.

Alexander Hamilton, Bộ Trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ, cũng là một thành viên thuộc gia tộc Rothschild, đã đề xuất kế hoạch thành lập Ngân hàng Trung ương và được Tổng thống Washington phê duyệt vào năm 1791. Tuy nhiên, không nên dựa vào những tin đồn rằng FED là sân sau của gia tộc Rothschild. Nếu ai muốn tìm hiểu về gia tộc này, có thể tham khảo cuốn “Chiến tranh Tiền tệ”.

Một yếu tố quan trọng của kế hoạch thành lập FED là tạo ra một ngân hàng Trung ương độc lập. Điều này được minh chứng khi xảy ra cuộc khủng hoảng Knickerbocker và sụp đổ của các ngân hàng Mỹ vào năm 1907. Do đó, vào năm 1913, FED chính thức ra đời với cơ cấu độc lập, không sợ bất kỳ ai, kể cả Tổng thống Mỹ.

Cơ quan quan trọng nhất trong FED là Hội đồng Thống đốc, gồm 7 thành viên do Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê duyệt. Chủ tịch và Phó Chủ tịch có nhiệm kỳ 4 năm và có thể được bầu lại. Cựu Chủ tịch William McChesney Martin, Jr. là người giữ chức vụ này lâu nhất, gần 19 năm.

Các thành viên khác của Hội đồng Thống đốc có nhiệm kỳ 14 năm mà không thể gia hạn. Trong trường hợp một thành viên bị gián đoạn do tuổi già hoặc sức yếu, thành viên thay thế sẽ hoàn thành phần còn lại 8 năm. Nhiệm kỳ của Hội đồng Thống đốc luôn kết thúc vào ngày 31/1 của năm chẵn.

FED có 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FRB), với FRB có đông dân nhất là 108 thành viên. Hội đồng Thống đốc có nhiệm vụ bầu 36 thống đốc, trong đó có 12 chủ tịch đứng đầu và 24 thống đốc cấp dưới của 12 FRB.

Mặc dù một FRB có thể có từ 1 đến 3 chi nhánh, không nhất thiết phải có 2 chi nhánh. Nếu FRB chỉ có 1 chi nhánh, sẽ có 1 chủ tịch và 1 đệ mà thôi. Tuy nhiên, theo Luật Dự trữ Liên bang, mỗi FRB phải có 9 người, vì vậy FRB nào chưa đủ thành viên sẽ được bầu thêm để đạt đủ 9 người. 72 thành viên này được chọn từ khoảng 5000 chi nhánh phía dưới.

Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bao gồm 12 thành viên, trong đó có 8 người cố định là thành

Xem thêm bài viết : Golden Cross là gì? Khi nào Golden Cross trở thành Death Cross

Tại sao FED lại có quyền tăng lãi suất?

Trong quá khứ, cựu Tổng thống Donald Trump đã không hài lòng với chính sách lãi suất và thậm chí đã đề xuất sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra vì Quốc hội đã trao quyền độc lập cho FED để ra quyết định về lãi suất dựa trên phân tích và dữ liệu khách quan, không bị ảnh hưởng bởi mưu đồ chính trị.

Để đảm bảo tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, FED đã thiết lập hai nguyên tắc quan trọng: không ràng buộc kinh tế và không ràng buộc chính trị.

Điều này được thể hiện qua việc FED không nhận tài trợ từ ngân sách quốc hội và kiếm tiền chủ yếu từ tiền lãi trái phiếu chính phủ thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Sau khi trả đủ chi phí, FED chuyển phần dư còn lại cho Kho bạc Hoa Kỳ. Điều này giúp FED hoạt động độc lập trước áp lực từ các đảng phái chính trị.

Ngoài ra, FED cũng không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi chính trị do cách thành lập Hội đồng Thống đốc. Tổng thống chỉ đề cử thành viên hội đồng chóp Bu, nhưng quyền phê duyệt thuộc về Thượng viện. Tổng thống và Quốc hội không có quyền sa thải Hội đồng Thống đốc, đặc biệt là Chủ tịch, chỉ vì không hài lòng với chính sách lãi suất của FED.

Vì vậy, các nỗ lực của Tổng thống Trump để can thiệp vào FED và sa thải Chủ tịch Powell không thành công. Chủ tịch Powell đã tỏ ra mạnh mẽ và tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ FED mà không quan tâm đến những gì ông Trump muốn làm.

Trong tổ chức FED, 7 thành viên Hội đồng Thống đốc không được phép nắm giữ chức vụ hoặc cổ phần trong bất kỳ ngân hàng, tổ chức ngân hàng, công ty ủy thác nào. Điều này nhằm tránh sự xung đột lợi ích và đảm bảo tính độc lập của FED. Mặc dù Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Thống đốc không kiêm nhiệm là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch của Ủy ban Dự trữ Liên bang Mở (FOMC), quyền họp và quyết định của FOMC vẫn nằm trong tay Chủ tịch của Chi nhánh FED New York.

Cuộc họp FOMC là quan trọng nhất trong cơ cấu FED, vì vậy 4 thành viên luân phiên tham gia cùng với 8 thành viên cố định. Điều này nhằm tránh tập trung quyền lực vào Hội đồng Thống đốc và đảm bảo tính độc lập giữa các cơ quan trong FED.

Ai có quyền trên FED?

Mặc dù FED được coi là một tổ chức có tính độc lập, nó vẫn phải chịu sự giám sát của nhiều cơ quan khác. Quốc hội, trong vai trò giám sát, đặt ra các mục tiêu chính sách cho Cục Dự trữ Liên bang và các quan chức của FED thường xuyên phải báo cáo trước Quốc hội về tiến độ đạt được các mục tiêu này. Chủ tịch Hội đồng Thống đốc cũng phải báo cáo định kỳ mỗi 6 tháng một lần.

Ngoài Quốc hội, còn có Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và Ủy ban Ngân hàng, Gia cư và Các vấn đề Đô thị Thượng viện, đó là những cơ quan mà FED phải gửi báo cáo bằng văn bản để cho họ xem xét. Văn phòng Tổng thanh tra là nơi có nhiệm vụ giám sát FED thông qua kiểm toán, điều tra và các đánh giá khác liên quan đến các chương trình của FED.

Ngoài ra, để tránh FED tự ý hành động, các cơ quan trong FED tự giám sát lẫn nhau. Chủ tịch của 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang được lựa chọn bởi một ban giám đốc, nhưng phải được sự chấp thuận từ Hội đồng Thống đốc. Mỗi Ngân hàng Dự trữ Liên bang cũng phải được kiểm toán hàng năm bởi các kiểm toán viên độc lập. Ngân sách của mỗi Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải được Hội đồng Thống đốc phê duyệt, không phải tự quyết định số tiền trữ.

Tuy có nhiều thuyết âm mưu liên quan đến FED, nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự khéo léo và sáng tạo của Alexander Hamilton trong việc xây dựng Cục Dự trữ Liên bang. Trong suốt 100 năm qua, những tiền đề mà Hamilton đã tạo ra vẫn giữ nguyên giá trị. Tuy nhiên, có thể thấy rằng Quốc hội đã trao quá nhiều quyền lực cho FED. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới đây nếu bạn muốn chia sẻ thêm thông tin.

Viết một bình luận

Vinancoin Trang chuyên cung cấp thông tin về tài chính forex crypto coin

Chuyên Mục Chính

Tin Tức

Liên Hệ

Company Name

Address